Wat zijn  – en waarvoor zijn ze geschikt?

Logo IQ OptionBij het digitale handel met binaire opties zijn er sommige basis eisen, aan welke moet worden voldaan, zodat een trader opties kunnen kopen. In eerste instantie hebben trader daarvoor een trading platform nodig. Maar daarvoor moeten trader eerst eenmaal voor een broker kiezen.

Op een trading-platform, zoals bijvoorbeeld “Spotoption” van de gereguleerde broker Optie24, hebben trader de mogelijkheid opties te kopen, het saldo en open staande transacties in te zien. Er zijn meer broker, dus de handelaren, bij welke een trader met binaire opties handelt, dan trading platformen in totaal. Dat een broker een eigen trading-platform met een eigen software heeft is zelden.

Verschillen in de gebruiksvriendelijkheid

De meeste trading platformen moeten niet pas op de computer worden geïnstaleerd, omdat deze meestal web-gebaseerd zijn. Dat betekent voor de trader, dat ze niet aan een plek zijn gebonden, maar ook van elk computer handel kunnen bedrijven. Verder bestaat ook het mobiele handelen, zodat trader met de gangbaren mobiele eindapparaten met binaire opties kunnen handelen.

De trading platformen onderscheiden zich onder meer in de gebruiksvriendelijkheid en het visueel ontwerp. De gebruiksvriendelijkheid is een platform optie24essentiële aspect van digitale systemen. Hier geld de vuistregel: Wat mooi is, is ook nuttig. Een groot aantal aan studies hebben de relevantie van gebruiksvriendelijke systemen aangetoond. Zo is het onder meer bekend, dat gebruiksvriendelijkheid van een website zich ook positief op het vertrouwen van een mens in de onderneming achter de website uitwerkt. In het context van de handel een belangrijke aspect.

Marginale verschillen

Er zijn drie bekende trading platformen, welke zich bij de handel met binaire opties geëtableerd hebben. Op deze drie trading platformen staan trader tenminste de volgende types van handel ter beschikking: Zowel Boundary en Touch, als Call/Put-opties. De platformen “Tech Financials”, “Spotoption” en “Tradologic” onderscheiden zich maar in kleine aspecten en worden nu voorgesteld.

trading analyseEerst en vooral is er de platform Tech Financials. Deze platform is erg overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Zo kunnen trader op het platform vanzelfsprekend de trades plaatsen. Daarom is deze vooral voor nieuwelingen geschikt, maar ook ervaren trader profiteren van het gemakkelijke ontwerp van het platform. Additioneel overtuigt het platform naast een hoge maat aan gebruiksvriendelijkheid ook door de uitgebreide analysemethodes. Broker kunnen uit meerderde verschillende types van handel kiezen: Call/Put, 60 seconden, One Touch, Boundary en Above/Below. Een nadeel van het platform is de klein aantal aan basiswaarden in de verschillende beleggingscategorieën: Aandelen, indices, grondstoffen en valuta paren. Maar desondanks heeft het platform overwegend positieve beoordelingen gekregen.

Een ander platform is Tradologic. Dit platform heeft in het jaar 2013 verschillende awards gekregen. Bijvoorbeeld de award “Best binary Option Provider” von CIOT EXPO. De koersen komen van de  berichtgever Reuters. Trader kunnen bij deze platform in totaal uit acht verschillende “Skins” kiezen. Verder is het platform goed voor de mobiele handel op Smartphones en iPhones geschikt. Bovendien krijgen trader middels widgets de mogelijkheid hun statistieken, indicatoren of commerciële segments in te zien.

Verder nog kan ook een desktop versie van dit platform voor extenties, zoals bijvoorbeeld bots gebruikt worden. Net zoals bij Tech Financials kunnen trader uit meerderde types van handel kiezen: Call/Put, 120 of 300 seconden trades of Spread Betting, bij welke meerderde opties tergelijk gehandeld worden. Verder biedt het platform aanvullende functies zoals de “Roll-Over”-functie, met welke de verlopen tijd van de opties verlengt kunnen worden. Bovendien bestaat in combinatie daarmee ook het “Take-Profit”-functie, waarmee een optie voor het aflopen kan worden gesloten.

Het derde platform is Spotoption. Net zoals bij Tradologic komen ook hier de koersen van de bereichtgever Reuters en er zijn veel aanvullende functies zoals bijvoorbeeld “Roll-Over” en “Take Profit”. Alle beleggingscategorieën zijn beschikbaar en de gangbare types van handel ook. Dus de Call/Put optie, 60 seconden trades en de One Touch opties. Bovendien kunnen trader hun opties door de “Option Builder” zelf samenstellen. Daarbij kunnen trader naast de verlopen tijd ook de risicorelatie zelf bepalen. Zoals al gezegd, werkt de broker BDSwiss met de trading platform Spotoption. Dat is een indicator voor de goede kwaliteit van het platform, welke zich ook in de beoordelingen weerspiegelt.

Keuze aan eigen behoeften aanpassen

Dit tekst heeft laten zien, dat trader bij de zoektocht naar een passende broker in het bijzonder de trading platformen moet gaan analyseren, om voor een passende broker te kunnen kiezen. De Trading platformen Spotoption, Tech Financials en Tradologic zijn drie bekende platformen, welke zich niet maar in Duitsland hebben geëtableerd.

Bij de keuze zijn ook de eigen behoeften van belang, zoals bijvoorbeeld het mobiele eindapparaat, waarmee mobiel en onderwegs handel wil worden bedreven. In het eind telt het samenspel van de eigenschappen van een broker en die van een trading platform. Verder moet worden gezegd, dat het aanbood van de platformen en de verschillende types van handel zich kunnen veranderen. Een continue studie van het aanbood moeten veeleisende trader wel maken, om een passend platform te kunnen vinden.

Gratis oefen account
Eerste storting – 200% bonus
Uitbetalingen binnen 24 uur
Gratis oefen account
Eerste storting – 75% bonus
Uitbetalingen binnen 24 uur