Optiegrieken begrijpen

digitale optiesIndien je potentiële kandidaten niet volledig kan evalueren, zou de opties markt een zeer riskante investeringsstrategie kunnen zijn. Als je in opties handelt zonder de Grieken te begrijpen stel je jezelf bloot aan grote risico’s.

Er is gezegd dat opties verhandelen zonder kennis van de Griekse indicatoren is als een vliegtuig besturen zonder ooit een vliegles te hebben gehad.

Dit artikel is bedoeld om je te helpen aan een basiskennis van de Grieken en hoe je de Grieken kan gebruiken om winstgevende opties op te sporen.

In de opties handel hebt je te maken met prijswijzigingen, volatiliteit en vervaltijden die voor of tegen kunnen werken. Als je bijvoorbeeld een put of call optie koopt, ben je in gevaar indien de onderliggende prijs, door dalende impliciete volatiliteit (IV) en tijd verval, in de egenovergestelde richting beweegt. Als je een put of call optie verkoopt, ligt je risico weer in prijzen die tegen je bewegen door stijgende impliciete volatiliteit, maar tijd verval werkt nu in je voordeel.

Weten of je positie blootgesteld is aan een van deze risico’s is essentieel om jezelf tegen verlies te beschermen. Hier is waar de drie basis Grieken van pas komen: Delta, Vega en Theta. Elke optie en optie spread heeft eigen Griekse waarden die, om je strategie betere kansen te geven, moeten overeenkomen met de onderliggende markttrend.

Delta: Een van de meer populaire Grieken, Delta meet de optie gevoeligheid voor prijsveranderingen van de onderliggende waarde. Laten we de januari call strikes (koopprijzen) van IBM ($ 110,09) als voorbeeld gebruiken: in januari heeft de 100 Call strike een Delta van 90,2, de 110 ligt op 52,9 en de 125 is op 2.27. Hier kun je zien dat de ‘in the money’ call, de 100 Strike, de hoogste Delta heeft en de ‘out of the money’ 125 Strike de laagste.
Traders interpreteren deze Delta cijfers als kans percentages. Bijvoorbeeld, de 100 Call heeft een 90,2% kans om ‘in the money’ (in het geld) te vervallen. De 110 Call heeft een kans van 52,9%, de 125 een kans van 2,27%. Deze veronderstelling is echter gebaseerd op het feit dat de onderliggende waarde niet in een belangrijke trend zit.

Vega: Deze Grieken meten de risico’s omtrent winsten of verliezen die uit volatiliteitsveranderingen voortkomen. Als voorbeeld, komen we weer terecht bij onze januari IBM Calls (onderliggende prijs nog $ 110,09). De januari 110 heeft een Vega van 3,01, de 105 staat op 1,27 en de 100 op 0,49. Zoals je ziet, op het moment dat de price strikes verder ‘out of the money’ gaan, is het Vega getal hoger. Dit omdat de verder ‘out of the money’ strikes een hoger risico lopen mocht de volatiliteit dalen.
Hetzelfde geldt voor vervaltijden in maanden. De 110 Call strike heeft een hogere Vega premium als de vervaltijd later is. Dit is waarom LEAP opties hoge valrisico’s lopen bij volatiliteitsverandering. Desondanks, kunnen ze ook zeer rendabel zijn. In feite wordt de Vega gebruikkt om de risico te bepalen die door volatiliteitsverandering kan ontstaan.

Theta: Deze Griek meet het tempo waarmee je optie tijd verstrijkt. Theta is altijd negatief omdat de tijd steeds minder wordt tot de optie uiteindelijk afloopt. Het is essentieel om je Theta te weten voordat je handelt, omdat het zou kunnen dat je jezelf tegen de verwachtingen in kan plaatsen. Als de januari 110 Calls een Theta hebben van -7,58, betekent dit een verlies in tijdswaarde van $ 7,58 per dag. Als de afloop nadert neemt de vervalsnelheid toe.

Daarom heeft ‘farther out months’ (verder weg in maanden) een trager vervaltempo, maar je hebt dan te maken met premium risico’s van Delta en Vega. Uiteindelijk moet je kiezen tussen het risico van snelle verval en die van volatiliteit. Deze beslissing kun je maken aan de hand van je handelsvoorspelling. Koop op korte termijn als je een spoedige, snelle stijging van de onderliggende prijs verwacht. Kies je voor een lange termijn aanpak, dan kan de LEAP strategie iets voor je betekenen.

Uiteindelijk moet je de essentiële Grieken kennen. Ik adviseer je een diepe onderzoek van de optie Grieken te doen voordat je met je handel begint. Je kennis van deze indicatoren kan winst betekenen of verlies. Zodra je ze goed kent, zal je in de optiemarkt scenario’s kunnen opsporen met een laag risico en een hoge beloning.

Gratis oefen account
Eerste storting – 200% bonus
Uitbetalingen binnen 24 uur
Gratis oefen account
Eerste storting – 75% bonus
Uitbetalingen binnen 24 uur