Bedriegt AnyOption hun traders?

Gevallen van fraude worden op het internet snel tot uiting gebracht en snel ten nadeel van eerlijke bedrijven verspreid. Daardoor ervaren ook eerlijke fraude?bedrijven een schade in de reputatie. Vaak zijn niet maar enkele bedrijven betrokken, maar ook een gehele branche kan door zulke verwijten een schade aan reputatie ervaren. Dat was ook het geval met binaire opties.

Naast BDSwiss was een verdere Broker, ten name AnyOption, met verwijten van fraude geconfornteerd. AnyOption is de wereldwijd meest populaire broker, welke het voor trader mogelijk maakt om met binaire opties te handelen. Deze verwijten zijn op het internet ver verspreid geweest, en personen met weinig kennis van het hanel met binaire opties konden het gevoel hebben, dat AnyOption een van de broker is, die hun tader bedriegen.

Meerderde factoren hebben tot de beschuldiging geleid

Zoals al gezegd is AnyOption de meest populaire grote broker op het markt voor binaire opties. Verder was AnyOption de eerste broker, wie het handel met binaire opties heeft mogelijk gemaakt. In verband met deze aandacht kwamen ook veel trader erbij, die helemaal geen ervaring met de handel met binaire opties hadden. Deze trader zijn teleurgesteld geweest, dat de bonus niet zometeen werd uitbetaald. Maar dat heeft eerder daarmee te maken, dat de trader niet op de hoogte zijn geweest, dat aan de uitbetaling van de bonus enkele voorwaarden zijn gekoppeld.

Zou dat niet het geval zijn, zou een trader steeds de broker kunnen wisselen en op die manier alleen met het geld van de uitbetaling van de bonus handel bedrijven. En dat zou op lange termijn tot het bankroet van de verschillende broker leiden. Verder voerden slecht geplaaste trades tot frustratie bij de traders. De frustratie en de anonimiteit op het internet hebben daartoe geleid, dat deze frustratie op internetforen werd neergeschreven. Daarbij hebben zij hun objektiviteit vergeten en zagen zich zelf als slachtoffer van de praktijken van AnyOption.

Sinds 2012 gereguleerd

AnyOption is een merknaam van de op Cyprus geregisteerde beleggingsmaatschappij Ouroboros Derivatives Trading Ltd. Deze is sinds 31.12.2012 onder de licentienummer 187/12 door de “Cyprus Securities and Exchange Commission” (CySEC) gereguleerd. Daardoor is de broker onderworpen aan de EU-richtlijnen. Deze richtlijnen leiden tot het geval, dat AnyOption onder toezicht van de “Cyprus Securities and Exchange Commission” met binaire opties mag handelen.

Verder worden door de EU-richtlijnen de klanten voor manipulatie van de koersen en markten beschermd. Daarbij gaat het om het naleven van wetten, richtlijnen en voorschriften. Een veiligheidsmaatregel is ook het expliciete communiceren van risico’s, wat het handelen met binaire opties heeft. Op die manier wordt een eerste stap tegen een financiële overbelasting van een tader gedaan. Bovdien zorgt de officiële regulatie door de “Cyprus Securities and Exchange Commission” dat klantengeld op separate rekeningen worden bijgeschreven.

Daardoor is tenminste het geld van de trader in het geval van bankroet veilig bewaard. Daardoor, dat AnyOption lid is van de Investors Compensation Fund, wordt garantie gegeven, dat een trader in het geval van bankroet zijn geld terug krijgt. Verder zorgt de officiële regulatie door de “Cyprus Securities and Exchange Commission”, dat AnyOption financieel gezien goed is opgesteld.

Kostenloos advies

Een regulatie door een officiële autoriteit is uiteraad een krachtig signaal aan de trader, dat de handel bij AnyOption nauwkeurig is gereguleerd en dat de trader het met een betrouwbare broker te maken heeft. Maar er zijn verdere dingen, die daarvoor spreken, dat AnyOption hun klanten niet bedriegt. Zo worden nieuwelingen en ervaren trader bij het handelen met binaire opties ondersteund. Het wordt de mogelijkheid geboden, om kennis op het gebied van het handel met binaire opties op te bouwen. Verder kan ook een gratis 0800-nummer worden gecontacteerd, om gratis advies te krijgen bij alle sorten probleemstellingen.

Bovendien bestaat de mogelijkheid de klantenservice via een Live-Chat of via Email te benaderen. AnyOption biedt dus een directe communicatie met hun klanten aan, wat een duidelijk signaal van betrouwbaarheid voorstelt en verder het belang van vertrouwen uitdrukt. Want dat gebeurd door communicatie en is essentieel in een commerciële context.  Een verdere relevante punt voor de veiligheid van de klant is de encryptie van de geldtransfers en de informatietraffic met de klanten. De persoonlijke en financiële data is goed beschermd door een SSL-codering, zodat er veilig handel kan worden bedreven.

Verwijten van fraude konden niet worden bevestigd

Zoals vele andere broker moest ook AnyOption tegen het verwijt van fraude aangaan. Omdat AnyOption een van de eerste broker was, die het handelen van binaire opties heeft aangeboden, was dat een vrij complex taak voor de broker. Het was voor AnyOption mogelijk, de verwijten van fraude door gefrustreerde trader te ontkrachten. Want sinds 31.12.2012 is AnyOption officieel gereguleerd en moet zich aan de EU-richtlijnen houden, wat altijd een betere standpunt bij verwijten van fraude is, dan als het bedrijfszetel buiten de EU-landen te hebben.

Verder ondersteund AnyOption hun trader door verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om aan de hand van pedagogische materialen kennis op het gebied van binaire opties op te bouwen, gratis adviezen van het klantenservice te ontvangen en veiligheid door een SSL-codering van alle sorten van data te hebben. Kortom, de verwijten van fraude bij AnyOption konden niet worden bevestigd. In het tegendeel ondersteund de wereldwijd meest populaire broker hun klanten op verschillende manieren, zodat serieus en betrouwbaar handel met binaire opties kan worden bedreven.

Gratis oefen account
Eerste storting – 200% bonus
Uitbetalingen binnen 24 uur
Gratis oefen account
Eerste storting – 75% bonus
Uitbetalingen binnen 24 uur